Achiziții publice


1.Programele anuale de achiziții publice

***

Programul achizițiilor publice în anul 2016 actualizat la 11 martie 2016 ca urmare a HG nr.53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016

Invitație de participare  achiziție sisteme de calcul PC și laptopuri  (afișat la 17 mai 2016, ora 16,00 )

Documentația necesara privind tipărirea Buletinelor de vot pentru alegerile locale din 5 iunie 2016

Invitație de participare și Caiet de sarcini

Formulare achiziții

Model contract prestări servcii

(afisat la 5 aprilie 2016, ora 11,00 )

***

 

2.Centralizatorul achizițiilor publice

Centralizatorul achizițiilor publice la 31.12.2015