Adeverințe


Cererile privind eliberarea adeverinţelor referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate necesare completării dosarului pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate se depun, personal, de către solicitanţi sau prin procură  specială cu respectarea legislaţiei în vigoare, la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple HUNEDOARA (Deva, B-dul. Decebal, Bl.P mezanin (intrare din str. Cuza Voda)).

           Cererile se găsesc la ghişeul eliberări, se completează citeţ şi vor fi însoţite de următoarele documente:

  • în condiţiile în care solicitantul se prezintă personal:
    • actul de identitate/paşaportul solicitantului, în original şi copie xerox, care trebuie să fie în termenul de valabilitate;
  • în condiţiile în care cererea se depune prin procură:
    • procura specială, în original;
    • actul de identitate persoanei împuternicite, în original şi copie xerox, care trebuie să fie în termenul de valabilitate;