Alegeri locale parțiale pentru primari – 11 iunie 2017


Prin Hotărârea Guvernului nr.251 din 20 aprilie 2017 se stabilește ziua de duminică, 11 iunie 2017, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în circumscripțiile electorale municipiul LUPENI și comuna SĂLAȘU DE SUS.

***

PROCES-VERBAL privind centralizarea pe județ a voturilor și a REZULTATULUI ALEGERILOR

***

PREZENȚA LA VOT

Prin Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.92/08.05.2016 s-a stabilit sediul BIROULUI ELECTORAL JUDEȚEAN HUNEDOARA:

Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.28, parter, camera 1bis, sediul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara

PROGRAM DE FUNCȚIONARE: 10,00 – 16,00

TEL : 0254-711776

FAX : 0254-214811

Telefon Președinte BEC nr. 22 Hunedoara- judecător, Badistru Ella Cristina- 0731345839

Telefon Locțiitor președinte BEC nr. 22 Hunedoara- judecător, Iacob Marinela – 0754084990

E-mail: bej.hunedoara@roaep.ro

Programul de activitate al Birourilor electorale de circumscripție locale

Date de contact ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 4 – Lupeni

Număr de telefon: 0254-560725, 0254-560504, 0254-560680

Număr de fax: 0254-560515

Adresa de mail:  bec.lupeni@roaep.ro

Date de contact ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 57-Sălașu de Sus

Număr de telefon/fax -0254/779501

Adresa de mail: bec.salasudesus@roaep.ro

Procesul Verbal al Autorității Electorale Permanente din 06.06.2017 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

Programul de instruire al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

Materialul de instruire al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

Dispozițiile privind stabilirea locurilor de afișaj electoral:

Dispoziția nr. 508/ 2017  privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în campania electorală pentru alegerea autorităților publice locale din data de 11 iunie 2017, emisă de viceprimarul municipiului Lupeni;

Dispozitie nr. 99/2017   privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara, pentru alegerile locale din data de 11 iunie 2017, emisă de viceprimarul comunei Sălașu de Sus ;

Publicație cu privire la numerotarea și delimitarea secțiilor de votare din municipiul Lupeni

Publicatie cu privire la numerotarea și delimitarea secțiilor de votare din comuna Sălașu de Sus

 

***

Procesul Verbal nr.2104/12A/09.05.2017 al Tribunalului Hunedoara pentru desemnarea președintelui și locțiitorului președintelui Biroului electoral județean Hunedoara

Comunicatul Biroului electoral județean Hunedoara privind completarea acestuia cu câte un reprezentant al partidelor politice ori al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului

Proces-Verbal al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara încheiat cu ocazia completării acestuia cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al partidelor politice ori al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului

Comunicatul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind modul de completare a declarațiilor de avere, declarațiilor de interese și declarațiilor pe propria răspundere, în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia 

Proces Verbal nr. 2173/12A/12.05.2017 al Tribunalului Hunedoara pentru desemnarea președintelui și locțiitorului președintelui Biroului Electoral de Circumscripție nr. 4 Lupeni și al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 57 Sălașu de Sus

***

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Hotărârea Guvernului nr.252/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017

Hotărârea Guvernului nr.253/2017 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017

Hotărârea Guvernului nr.254/2017 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017

Instrucțiunile nr.1/2017 ale Autorității Electorale Permanente privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară a alegerilor locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

Instrucțiunile nr.2/2017 ale Autorității Electorale Permanente privind acreditarea observatorilor, a delegaților mass-mediei străini și a delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

***

Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.93/08.05.2017 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din cuprinsul județului Hunedoara pentru alegerile locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

Numarul de alegători rezultat din Registrul electoral conform Comunicatului A.E.P. nr.426/17.05.2017

***

Hotărârea nr.1/H/10.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale

Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale

Hotărârea nr. 2/H/ 13.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015, la alegerile locale parțiale pentru primari din 11 iunie 2017

Hotărârea nr.3/H/15.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind înregistrarea semnelor electorale depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara, de către partidele politice, alianțele politice, ori de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, pentru alegerile locale parțiale pentru primari din 11 iunie 2017

Hotărârea nr. 4/H/ 20.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară (PMP) – Filiala Județeană Hunedoara în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 57 Sălașu de Sus

Hotărârea nr. 5/H/25.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind acreditarea observatorilor interni ai Asociației ”Liga Dreptății Împotriva Corupției și Abuzurilor din România” la alegerile locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

ANUNȚ privind tragerea la sorți în vederea stabilirii numărului de ordine de pe buletinele de vot.

Procesul Verbal nr. 51/28.052017 pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vot.

Hotărârea nr.6/H/28.05.2017  Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară (PMP) – Filiala Județeană Hunedoara în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 57 Sălașu de Sus

Hotărârea nr. 7/H/31.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara, privind aprobarea tipăririi buletinelor de vot pentru alegerea primarilor municipiului Lupeni și comunei Sălașu de Sus, care se vor folosi la alegerile locale parțiale din 11 iunie 2017

Hotărârea nr. 8/H/31.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urmei speciale la alegerile locale parțiale pentru primari din 11 iunie 2017

Hotărârea nr.9/H/07.06.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind normele tehnice de completare și verificare a proceselor-verbale întocmite la nivelul secțiilor de votare, precum și circuitul acestora

Hotărârea nr.10/H/07.06.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind aplicarea unitară a dispozițiilor art.85 alin (3) lit. e) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Hotărârea nr.11/H/07.06.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind aplicarea unitară a dispozițiilor art.93 alin (1) lit. i) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Hotărârea nr. 12/H/10.06.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017