Alegeri locale parțiale pentru primari – 11 iunie 2017


Prin Hotărârea Guvernului nr.251 din 20 aprilie 2017 se stabilește ziua de duminică, 11 iunie 2017, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în circumscripțiile electorale municipiul LUPENI și comuna SĂLAȘU DE SUS.

***

Prin Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.92/08.05.2016 s-a stabilit sediul BIROULUI ELECTORAL JUDEȚEAN HUNEDOARA:

Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.28, parter, camera 1bis, sediul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara

PROGRAM DE FUNCȚIONARE: 10,00 – 16,00

TEL : 0254-711776

FAX : 0254-214811

Telefon Președinte BEC nr. 22 Hunedoara- judecător, Badistru Ella Cristina- 0731345839

Telefon Locțiitor președinte BEC nr. 22 Hunedoara- judecător, Iacob Marinela – 0754084990

E-mail: bej.hunedoara@roaep.ro

Programul de activitate al Birourilor electorale de circumscripție locale

***

Procesul Verbal nr.2104/12A/09.05.2017 al Tribunalului Hunedoara pentru desemnarea președintelui și locțiitorului președintelui Biroului electoral județean Hunedoara

Comunicatul Biroului electoral județean Hunedoara privind completarea acestuia cu câte un reprezentant al partidelor politice ori al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului

Proces-Verbal al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara încheiat cu ocazia completării acestuia cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al partidelor politice ori al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului

Comunicatul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind modul de completare a declarațiilor de avere, declarațiilor de interese și declarațiilor pe propria răspundere, în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia 

Proces Verbal nr. 2173/12A/12.05.2017 al Tribunalului Hunedoara pentru desemnarea președintelui și locțiitorului președintelui Biroului Electoral de Circumscripție nr. 4 Lupeni și al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 57 Sălașu de Sus

***

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Hotărârea Guvernului nr.252/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017

Hotărârea Guvernului nr.253/2017 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017

Hotărârea Guvernului nr.254/2017 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017

Instrucțiunile nr.1/2017 ale Autorității Electorale Permanente privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară a alegerilor locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

***

Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr.93/08.05.2017 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din cuprinsul județului Hunedoara pentru alegerile locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

Numarul de alegători rezultat din Registrul electoral conform Comunicatului A.E.P. nr.426/17.05.2017

***

Hotărârea nr.1/H/10.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale

Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale

Hotărârea nr. 2/H/ 13.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015, la alegerile locale parțiale pentru primari din 11 iunie 2017

Hotărârea nr.3/H/15.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind înregistrarea semnelor electorale depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara, de către partidele politice, alianțele politice, ori de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, pentru alegerile locale parțiale pentru primari din 11 iunie 2017

Hotărârea nr. 4/H/ 20.05.2017 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară (PMP) – Filiala Județeană Hunedoara în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 57 Sălașu de Sus