Alegeri parțiale locale – 5 noiembrie 2017


Hotărârea Guvernului nr.696/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale

Hotărârea Guvernului nr.697/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

Hotărârea Guvernului nr.698/2017 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

Hotărârea Guvernului nr.699/2017 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

***

Ordinul Prefectului nr.309/2017 privind numerotarea circumscripției electorale Deva organizată pentru alegerile locale parțiale pentru primar din data de 5 noiembrie 2017

***

Proces Verbal  încheiat cu ocazia tragerii la sorți pentru desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție municipală Deva și a locțiitorului acestuia

***

Sediul Biroului Electoral de Circumscripție al municipiului Deva nr.1:  Deva, Piața Unirii, nr.4, parter, sală de audiențe, telefon/fax 0254232366

Program: zilnic 10,00-16,00

 

***

Instrucțiunile nr.3/2017 ale Autorității Electorale Permanente privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

***

Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

Legea nr.115/2015  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr,393/2004 privind Statutul aleşilor locali