Buget


1. BUGETUL ce cuprinde toate sursele de finanțare

  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 -cap.51 – activitate curentă  la data de 20.10.2017
  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 -cap.61 – alte cheltuieli  în domeniul ordinii publice și siguranței naționale la data de 20.10.2017
  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2016 -cap.51 – alegeri locale  la data de 20.10.2017

***

  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 -cap.51 – activitate curentă
  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 -cap.61 – alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale
  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 -cap.51 – alegeri locale

***

  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2016 -cap.51 – activitate curentă
  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2016 -cap.61 – alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale
  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2016 -cap.51 – alegeri locale
  • Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli pe anul 2016 -cap.51 – alegeri generale

***

2. EXECUȚIA BUGETARĂ – situația plăților

 

3. SITUAȚIA DREPTURILOR SALARIALE și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE  din Instituția Prefectului la 30 septembrie 2017

***