Colegiul Prefectural


COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDETULUI HUNEDOARA

Colegiul Prefectural functioneaza in baza art.22 din Legea nr.340/2004, republicata, privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.22 (1) În fiecare judeţ funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecţi şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul respectiv.

(2) La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.

(3) Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar.

(4) Atribuţiile colegiului prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia şi vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Atribuţiile Colegiului sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.12 (1) În fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, funcţionează un colegiu prefectural condus de către prefect.

(2) Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, respectiv de la nivelul municipiului Bucureşti, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Art.13 (1) Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale:

a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;

b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;

c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;

d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;

e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.

(2) Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.

Art.14 Regulamentul de funcţionare a colegiului prefectural se elaborează în conformitate cu regulamentul-cadru prevăzut în anexa nr.3 şi se aprobă prin ordin al prefectului.

Ordinul nr.202/2017 al Prefectului judetului Hunedoara privind modificarea componentei  Colegiului Prefectural al judetului Hunedoara

Ordinul nr.312/2015 al Prefectului judetului Hunedoara privind aprobarea Regulamentului de functionare a Colegiului Prefectural al judetului Hunedoara

    Materialele dezbatute in cadrul sedintelor Colegiului Prefectural Hunedoara pot fi consultate si descarcate de mai jos:

 • 30.08.2017

1.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru deșfășurarea în condiții de siguranță a noului an școlar 2017-2018 (material comun întocmit de ISJ Hunedora, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara):Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Județean Hunedoara

2.Informare privind situaţia autorizării sanitare a unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara la începutul noului an școlar 2017-2018: Cînda Monica – director executiv delegat, Direcţia de Sănătate Publică  a judeţului Hunedoara

3.Informare privind stadiul derulării Campaniei de vaccinare împotriva rujeolei (R.O.R.)  în județul Hunedoara: Cînda Monica – director executiv delegat, Direcţia de Sănătate Publică  a judeţului Hunedoara

4.Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara în semestrul I 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Brânduşa Mircea Călin – director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara

 • 31.07.2017

1.Raport privind activitatea desfăşurată de Directia pentru Agricultură a judeţului Hunedoara în semestrul I 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: MARIAN CĂLIN PETRU – Director executiv, Directia pentru Agricultură Județeană Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată de Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judeţean Hunedoara în semestrul I 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: SOCOL IOAN MARCEL – Director executiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Hunedoara

3.Raport privind activitatea desfăşurată de Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara în semestrul I 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: CRĂCIUN FLORINDA EMILIA – Director, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara

Hotărârea nr.10/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara

Hotărârea nr.9/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara

 • 28.06.2017

1.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, în anul școlar 2016-2017 (material comun întocmit de ISJ Hunedora, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara): Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara în anul 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Şerban Florian – Șef administrație, Administrația Județeană  a Finanţelor Publice Hunedoara

3.Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal Hunedoara în anul 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Aron Radu – Șef birou, Biroul Vamal Hunedoara

4.Diverse

Hotărârea nr.8/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Biroul Vamal Hunedoara

Hotărârea nr.7/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara

 • 30.05.2017

1.Raport privind activitatea desfășurată de Agenţia pentru Protecția Mediului Hunedoara în anul 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Barabaş Georgeta – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii de Mediu în anul 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Croitoru Angela-Maria – Comisar șef, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara

3.Diverse

 • 28.04.2017

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2016 de Inspectoratul Teritorial de Muncă  Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Bozdog Adrian Florin – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2016 de Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Ciobanu Ionel – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara

3.Diverse

Hotărârea nr.6/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara

Hotărârea nr.5/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara

 31.03.2017

1.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în semestrul I al anului școlar 2016-2017: Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

2.Informare privind măsurile care se iau în perioada Sărbătorilor Pascale 2017 pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor: Dumitran Daniel – comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara; Iordache Radu – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara

3.Diverse

Hotărârea nr.4/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea calităţii alimentelor şi apărarea sănătăţii publice, precum și pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, în perioada Sărbătorilor Pascale 2017

 • 28.02.2017

1.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2016 de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara; Raport privind modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.4/26.02.2016 privind îmbunătățirea activității desfășurate de DSP Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2017: Radu Mona – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2016 de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara; Raport privind modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.5/26.02.2016 privind îmbunătățirea activității desfășurate de CJAS Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2017: Cumpănașu Ecaterina – Preşedinte-Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara

3.Aprobarea Planului de Actiuni pe anul 2017 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020.

Hotararea nr.1/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2017 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020

Hotararea nr.2/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara

Hotararea nr.3/2017 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara

4.Diverse

 • 27.01.2017

1.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2016 de Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara. Raport privind modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.2/29.01.2016 privind îmbunătățirea activității desfășurate de AJPIS Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2017: Băgescu Octavian – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecție Socială Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2016 de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara. Raport privind modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.3/29.01.2016 privind îmbunătățirea activității desfășurate de AJOFM Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2017: Fara Nicolae – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara

3.Diverse

 • 16.12.2016

1.Informare privind modul în care s-a asigurat protecția unităților de învățământ preuniversitar de la începutul anului școlar 2016-2017, în conformitate cu prevederile Planul Teritorial Comun de Actiune al Județului Hunedoara pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar (PTCA) nr. 8340 din 07.09.2016: Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Județean Hunedoara

2.Stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, premergător și în contextul sărbătorilor de iarnă: Dumitru  Liviu Gabriel – şef inspectorat, Inspectoratul de Politie Judeţean Hunedoara; Vîță Robert – inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; Demean Viorel Cornel – inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Hunedoara; Dumitran Daniel – comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara; Iordache Radu Emanuel – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara

Hotararea nr.20/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, premergător și în contextul sărbătorilor de iarnă 2016-2017

3.Diverse

 • 25.11.2016

1.Raport privind rezultatele acțíunii de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundațiilor din județul Hunedoara: BURJAN GRIGORIE – director, Sistemul de Gospodărire a ApelorHunedoara

2.Prezentarea principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Hunedoara pe primele 9 luni ale anului 2016: BRAŞOVAN IONEL DOREL – director executiv, Direcţia Judeţeană de Statistica Hunedoara

Hotararea nr.19/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara pentru aprobarea PLANULUI DE MĂSURI pentru remedierea deficienţelor constatate sau pentru reducerea riscului la inundaţii, stabilit cu ocazia acțiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile din judeţul Hunedoara

3.Diverse

 • 28.10.2016

1.Raport privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara pe 9 luni 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: DANIEL DUMITRAN – comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara pe 9 luni 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: RADU IORDACHE – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara

3.Diverse – Informare privind Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016 – 2020: DANIELA HERLEA – comisar șef, Serviciul Judeţean Anticorupţie Hunedoara

 • 30.09.2016

1.Raport privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pe 8 luni 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: LOBONŢ PETRU LIVIU – director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Hunedoara pe 8 luni 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: ȘTEOLEA PETRU – director adjunct, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea de Administrare Hunedoara

Hotararea nr.18/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Unitatea de Administrare Hunedoara

Hotararea nr.17/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

3.Diverse

 • 31.08.2016

1.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru derularea, în condiții de siguranță a noului an școlar 2016-2017: Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul ScolarJudețean Hunedoara

2.Informare privind situaţia autorizării sanitare a unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara la începutul noului an școlar 2016-2017: Mona Radu – director executiv, Direcţia de Sanatate Publică a judeţului Hunedoara

3.Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru CulturaHunedoara în semestrul I 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Brânduşa Mircea Călin – director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara

Hotararea nr.16/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind implementarea și adaptarea la nivelul județului Hunedoara a Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar

3.Diverse

 • 29.07.2016

1.Raport privind activitatea desfăşurată de Directia pentru Agricultura a judeţului Hunedoara în semestrul I 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: GĂINĂ DOINEL-TRANDAFIR, Directia pentru Agricultură a judeţului Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată de Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Hunedoara în semestrul I 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: SOCOL IOAN MARCELDirector executiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Hunedoara

3.Raport privind activitatea desfăşurată de Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara în semestrul I 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: CRĂCIUN FLORINDA EMILIA – Director, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara

Hotararea nr.15/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind privind îmbunătățirea activității desfășurată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara

Hotararea nr.14/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind imbunătățirea activității desfășurată de Direcția pentru Agricultură a județului Hunedoara

4.Diverse

 • 30.06.2016

1.Prezentarea „Planului general de măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului estival, în perioada 15.06 – 15.09.2016” nr. 93115/24.05.2016, emis de către M.A.I. – Direcția Generală Management Operațional: Zaharie Marcel – Împuternicit șef inspectorat, Inspectoratul de Politie Judeţean Hunedoara

2.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2015-2016:Ștefănie Maria – Inspector şcolar general, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara

3.Raport privind activitatea desfăşurată de Administrația Județeană a Finanţelor Publice Hunedoara în anul 2015. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Şerban Florian – Șef administrație, Administrația Județeană  a Finantelor Publice Hunedoara

4.Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal Hunedoara în anul 2015. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Aron Radu – Șef birou, Biroul Vamal Hunedoara

Hotararea nr.13/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Biroul Vamal Hunedoara

Hotararea nr.12/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Administrația Județeană  a Finanţelor Publice Hunedoara

5.Diverse

 • 26.05.2016

1.Raport privind activitatea desfășurată de Agentia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în anul 2015. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Barabaş Georgeta – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Garzii Naționale de Mediu în anul 2015 (inclusiv informare privind modul de îndeplinire  a HCP nr.2/2015). Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Sever Bogdan – Comisar șef, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara

Hotararea nr.11/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

3.Diverse

 • 22.04.2016

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2015 de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Bozdog Adrian Florin – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2015 de Casa Judeţeană de PensiiHunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității.Prezintă:TOMA ILIE – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara

3.Informare privind măsurile care se iau în perioada Sărbătorilor Pascale 2016 pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. Prezintă: DUMITRAN DANIEL – comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara si JULA MIHAI DIONISIE – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara

Hotararea nr.10/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea calităţii alimentelor şi apărarea sănătăţii publice, precum și pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, în perioada Sărbătorilor Pascale 2016

Hotararea nr.9/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de  Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara

Hotararea nr.8/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara

4.Diverse

 • 29.03.2016

1.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în semestrul I al anului școlar 2015-2016: ȘTEFĂNIE MARIA – inspector şcolar general, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: SZÉLL LÖRINCZ -Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara

3.Informare privind modul de respectare a prevederilor Legii nr.16/1996 a ArhivelorNaţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul județului Hunedoara.

Hotararea nr.7/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității de arhivă la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul județului Hunedoara

Hotararea nr.6/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara

4.Diverse

 • 26.02.2016

1.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 de Direcţia de Sanatate Publică a judeţului Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: PÂNCOTAN MARIANA – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 de Casa Judeţeană de Asigurari de Sănătate Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității: CUMPĂNAȘU ECATERINA– Preşedinte-Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Hotararea nr.5/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Hotararea nr.4/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara

3.Diverse

 • 29.01.2016

1.Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: FARA NICOLAE – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara

2.Aprobarea Planului de Actiuni pe anul 2016 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.

Hotararea nr.3/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind imbunătățirea activității desfășurate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara

Hotararea nr.2/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara

Hotararea nr.1/2016 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare

3.Diverse

 • 11.12.2015

1.Informare privind modul în care este asigurată protecția unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2015-2016. Măsuri pentru îmbunătățirea climatului de siguranță în școli – în conformitate cu prevederile Art.3 din Dispoziția Secretarului de Stat al M.A.I. nr.I/1118 din 07.05.2015: Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara; Dumitru  Liviu Gabriel – şef inspectorat, Inspectoratul de Politie Judeţean Hunedoara; Sălan Viorel – inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; Demean Viorel Cornel – inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Hunedoara

2.Stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, premergător și în contextul sărbătorilor de iarnă, în perioada 23.11.2015-11.01.2016 – în conformitate cu Planul general de măsuri al M.A.I. – DGMO nr. 95771/19.11.2015: Dumitru  Liviu Gabriel – şef inspectorat, Inspectoratul de Politie Judeţean Hunedoara; Sălan Viorel – inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; Demean Viorel Cornel – inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Hunedoara; Dumitran Daniel – comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara;Jula Mihai Dionisie – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara; Pâncotan Mariana – director executiv, Direcția de Sănătate Publica a județului Hunedoara

Hotărârea nr.4/2015 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, premergător și în contextul sărbătorilor de iarnă 2015-2016

3.Diverse

 • 26.11.2015

1.Raport privind rezultatele acțíunii de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundațiilor din județul Hunedoara: Burjan Grigorie – director, Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara

2.Prezentarea principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Hunedoara pe primele 9 luni ale anului 2015:Brasovan Ionel Dorel – director executiv, Direcţia Judeţeană de Statistica Hunedoara

Hotărârea nr.3/2015 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind aprobarea Planului de Masuri pentru remedierea deficientelor constatate sau pentru reducerea riscului la inundatii, stabilit cu ocazia actiunii de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor de pe raurile interioare, din judetul Hunedoara

3.Diverse

 • 30.10.2015

1.Raport privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pe 9 luni 2015. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Lobont Petru Liviu – director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfăşurată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Hunedoara pe 9 luni 2015. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Steolea Petru – director adjunct, Agenția Națională de Imbunatatiri Funciare – Unitatea de Administrare Hunedoara

3.Diverse

 • 25.09.2015

1.Raport privind activitatea desfășurată de Agenţia pentru Protectia Mediului Hunedoara pe primele 8 luni 2015. Măsuri pentru îmbunătățirea activității: Barabaş Georgeta –Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

2.Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu pe primele 8 luni 2015. Măsuri pentru îmbunătățirea activității:Sever Bogdan – Comisar șef, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara

Hotărârea nr.2/2015 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind imbunatatirea activitatii desfasurate de Serviciul Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu

3.Diverse

 • 31.08.2015

1.Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru derularea, în condiții de siguranță a noului an școlar 2015-2016: Ștefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara

2.Informare privind situaţia autorizării sanitare a unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara: Pâncotan Mariana – director executiv, Direcţia de Sanatate Publica  a judeţului Hunedoara

3.Diverse  – Prezentarea Procedurii PI_SCSPD_13 privind monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul județului Hunedoara.

Hotărârea nr.1/2015 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind aprobarea procedurii de monitorizare a activitatii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul județului Hunedoara

 • 30.07.2015

1.Informare privind activitatea desfăşurată de Administrația Județeană a Finantelor PubliceHunedoara în semestrul I 2015: Şerban Florian – Șef administrație, Administrația Județeană  a Finanţelor Publice Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal Hunedoara în semestrul I 2015: Nicula Simona – Șef birou, Biroul Vamal Hunedoara

3.Diverse

 • 30.06.2015

1.Informare privind modul în care s-a asigurat protecția unităților de învățământ din județul Hunedoara, în trimestrul II 2015, în baza prevederilor Planului teritorial comun de acțiune – cadru pentru creșterea gradului de siguranţă a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar: Stefanie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul ScolarJudeţean Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru CulturaHunedoara în semestrul I 2015:Brandusa Mircea Calin – Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara

3.Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara în semestrul I 2015: Szell Lorincz – Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara

4.Diverse – Informare privind primirea cererilor pe suprafață Campania 2015, cu implementarea măsurilor din noul PNDR 2014-2020: Socol Ioan Marcel – director executiv, Agenţia de Plăţi şi Interventie pentru Agricultură – C.J. Hunedoara

 • 02.06.2015

1.Informare privind activitatea desfășurată de Direcţia pentru Agricultura a Judeţului Hunedoara pe primele 5 luni 2015: Furca Ioan – director executiv, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfășurată de Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru Agricultură – C.J. Hunedoara pe primele 5 luni 2015: Socol Ioan Marcel – director executiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – C.J. Hunedoara

3.Informare privind activitatea desfăşurată de Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara pe primele 5 luni 2015: Craciun Florinda Emilia – director,Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara

4.Diverse

 • 27.04.2015

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2014 de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara; Prioritati pentru anul 2015: Bozdog Adrian Florin – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2014 de Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara; Priorităţi pentru anul 2015: Toma Ilie – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara

3.Diverse

 • 30.03.2015

1.Informare privind activitătile desfăsurate în semestrul I al anului scolar 2014-2015, în conformitate cu Planul teritorial comun de actiune – cadru pentru cresterea gradului de siguranţă a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile în incinta si în zonele adiacente unitătilor de învătământ preuniversitar: Dumitru  Liviu Gabriel – şef inspectorat, Inspectoratul de Politie Judeţean Hunedoara; Sălan Viorel – inspector şef; Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; Ştefănie Maria  – inspector şcolar general, Inspectoratul Scolar Judeţean Hunedoara

2.Informare privind măsurile care se iau în perioada Sărbătorilor Pascale 2015 pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor: Dumitran Daniel – comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia ConsumatorilorHunedoara; Jula Mihai Dionisie – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara

3.Diverse

 • 26.02.2015

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2014 de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara; Priorităţi pentru anul 2015. Pâncotan Mariana – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2014 de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara; Priorităţi pentru anul 2015. Codoreanu Viorica– Preşedinte-Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara 

3.Diverse

 • 30.01.2015

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2014 de Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara – Băgescu Octavian – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspectie Sociala Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2014 de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara – Peter Rodica Mariana – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara

3.Diverse

 • 15.12.2014

1.Informare privind rezultatele actíunii de verificare a stării tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundatiilor din judetul Hunedoara – Burjan Grigorie – director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată de Agentia Natională de Îmbunătătiri Funciare – Filiala Hunedoara în  anul 2014 – Steolea Petru – director, Agentia Natională de Îmbunătătiri Funciare – Filiala Hunedoara      

3.Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi pentru protecţia consumatorilor pe perioada Sărbătorilor de  iarnă: Dumitru Liviu Gabriel – şef inspectorat, Inspectoratul de PolitieJudeţean Hunedoara; Sălan Viorel – inspector şef, Inspectoratul de JandarmiJudeţean Hunedoara; Dumitran Daniel – comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara; Jula Mihai Dionisie – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorHunedoara

4.Diverse

 • 09.12.2014

1.Informare privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul Judeţean în Constructii Hunedoara pe 9 luni ale anului 2014: Veress Edmund-Petru – inspector şef, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pe 9 luni ale anului 2014: Lobonţ Petru Liviu – director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

3.Diverse

 • 25.09.2014

1.Informare privind activitatea desfăşurată de Administratia Judeteană a Finantelor Publice Hunedoara pe primele 8 luni 2014: Şerban Florian – sef administratie, Administratia Judeteană  a Finanţelor Publice Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal Hunedoara pe primele 8 luni 2014: Nicula Simona – Sef birou, Biroul Vamal Hunedoara

3.Diverse

 • 29.08.2014

1.Informare privind activitătile desfăsurate si rezultatele obtinute în anul scolar 2013-2014, în contextul aplicării PLANULUI TERITORIAL COMUN DE ACTIUNE – CADRU pentru cresterea gradului de siguranţă a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile în incinta si în zonele adiacente unitătilor de învătământ preuniversitar: Dumitru  Liviu Gabriel – şef inspectorat, Inspectoratul de Politie Judeţean Hunedoara; Sălan Viorel – inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; Stefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Scolar Judeţean Hunedoara

2.Informare privind stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ pentru începerea în condiţii corespunzătoare a noului an şcolar 2014 – 2015: Stefănie Maria – inspector şcolar general, Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara

3.Informare privind situaţia autorizării sanitare a unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara: Pâncotan Mariana – director executiv, Direcţia de Sanatate Publică  a judeţului Hunedoara

4.Diverse

 • 25.07.2014

1.Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Cultura Hunedoara în semestrul I 2014:- Brandusa Mircea Calin  – Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara în semestrul I 2014:- Szell Lorincz – Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara

3.Diverse

 • 27.06.2014

1.Informare privind activitatea desfăsurată de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara in semestrul I 2014: Furcă Ioan – director executiv, Direcţia pentru Agricultura a Judeţului Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăsurată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – C.J. Hunedoara în semestrul I 2014: Socol Ioan Marcel – director executiv, Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru Agricultură – C.J.Hunedoara

3.Informare privind activitatea desfăşurată de Oficiul Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Hunedoara în semestrul I 2014: Marian Călin Petru – director, Oficiul Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Hunedoara

4.Diverse

 • 02.06.2014

1.Informare privind activitatea desfășurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara pe primele 5 luni 2014: Barabaş Georgeta – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu pe primele 5 luni 2014: Sever Bogdan –Comisar șef, Garda Națională de Mediu, Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara

3.Diverse

 • 25.04.2014

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2013 de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara; Priorităţi pentru anul 2014: Bozdog Adrian Florin – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial Munca de Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2013 de Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara; Priorităţi pentru anul 2014: Toma Ilie – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara

3.Diverse

 • 31.03.2014

1.Informare privind activitățile desfășurate în semestrul I al anului școlar 2013-2014, în conformitate cu Planul teritorial comun de acțiune – cadru pentru creșterea gradului de siguranţă a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar: Dumitru  Liviu Gabriel – şef inspectorat, Inspectoratul de Politie Judeţean Hunedoara; Sălan Viorel – inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; Huţan Constantin  – inspector şcolar general, Inspectoratul Scolar Judeţean Hunedoara

2.Informare privind măsurile care se iau în perioada Sărbătorilor Pascale 2014 pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor: Dumitran Daniel – comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara; Jula Mihai Dionisie – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorHunedoara

3.Diverse

 • 17.03.2014

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2013 de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara; Priorităţi pentru anul 2014: Pâncotan Mariana – Director executiv, Direcţia de Sanatate Publică a judeţului Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2013 de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara; Priorităţi pentru anul 2014: Codoreanu Viorica – Preşedinte-Director general, Casa Judeţeană de Asigurari de Sănătate Hunedoara

3.Prezentarea Planului de măsuri pentru preîntâmpinarea unor inundații în primăvara–vara anului 2014: Lasconi Aurica – Director, Sistemul de Gospodărire a ApelorHunedoara

4.Diverse

 • 31.01.2014

1.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2013 de Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara: Băgescu Octavian – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plati şi Inspecţie Socială Hunedoara

2.Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2013 de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara: Iorgovan Velichi Vasile Constantin – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Hunedoara

3.Diverse

Hotărârea nr.1/2014 a Colegiului Prefectural Hunedoara privind aprobarea reglementărilor pe care primăriile trebuie să le respecte la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor afectate de construirea autostrăzii în judetul Hunedoara si autorizarea executării unor lucrări de constructii