GHID DE INFORMARE pentru cetateni in relatia cu structurile Ministerului Afacerilor Interne

 

Anexe Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date - Descarca
 

În Anexă se regasesc următoarele modele de declarații, cereri, dispoziții și procese-verbale:
- Declarație privind declararea și înregistrarea nașterii copilului;
- Declarație privind declararea domiciliului copilului;
- Cerere aprobare încheiere căsătorie la sediul primăriei;
- Cerere aprobare oficiere căsătorie în afara sediului primăriei;
- Cerere aprobare oficiere căsătorie;
- Declarație de căsătorie;
- Proces-verbal luare consimțământ căsătorie;
- Dovadă înregistrare deces;
- Cerere aprobare transcriere și înregistrare documente în registrele de stare civilă română;
- Declarație pe propria răspundere că nu a mai fost solicitată transcrierea de documente în registrele de stare civilă română;
- Declarație de recunoaștere a unui copil;
- Cerere de divorț;
- Declarație privind menținerea cererii privind desfacerea căsătoriei;
- Declarație renunțare divorț;
- Certificat de divorț;
- Cerere de schimbare de nume;
- Dispoziție admitere cerere schimbare nume;
- Cerere rectificare act de stare civilă;
- Dispoziție rectificare act de stare civilă;
- Cerere reconstituire (întocmire ulterioară) act de stare civilă;
- Dispoziție aprobare reconstituire/întocmire ulterioară act de stare civilă
- Cerere eliberare acte de stare civilă;
- Cerere verificare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- Cerere intervenție date prelucrate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
- Cerere opoziție prelucrare date de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

 

Anexe Inspectoratul General al Politiei Romane -  Descarca

În Anexă se regasesc următoarele modele de autorizații, avize, certificate, dovezi, atestate, permise de transfer al armelor, cereri și declarații:
- Autorizație de procurare armă și muniție (persoane fizice);
- Autorizație de transfer a armelor (persoane fizice);
- Autorizație temporară de transport și folosire a armei (persoane fizice);
- Atestat de colecționar (persoane fizice);
- Autorizație de scoatere temporară din țară a armelor/munițiilor (persoane fizice);
- Aviz de înstrăinare a armei/muniției pe teritoriul României;
- Autorizație temporară de procurare a armei și muniției letale (persoane fizice străine);
- Autorizație de scoatere definitivă de pe teritoriul României a armelor și munițiilor letale (persoane fizice străine);
- Dovadă notificare procurare armă neletală de către persoanele fizice;
- Certificat de deținător pentru arme neletale (persoane fizice);
- Aviz de scoatere definitivă din România a armei și muniției neletale (persoane fizice);
- Aviz pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României (persoane fizice străine);
- Autorizație de procurare arme și muniții letale/ neletale (persoane juridice);
- Autorizație de deținere și folosire arme și muniții letale/neletale (persoane juridice);
- Autorizație de folosire - arme și muniții letale (persoane juridice);
- Autorizație de transfer a armelor (persoane juridice);
- Autorizație de scoatere temporară din țară a armelor/munițiilor letale (persoane juridice);
- Certificat de deținător arme neletale (persoane juridice);
- Dovadă notificare armă neletală (persoane juridice);
- Autorizație de funcționare a poligonului de tragere (persoane juridice);
- Autorizație pentru organizarea și desfășurarea cursului de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții (persoane juridice);
- Atestat de instructor în poligonul de tragere;
- Aviz de principiu pentru includerea în obiectul de activitate a operațiunilor cu arme și muniții;
- Autorizație pentru efectuarea operațiunilor cu arme și muniții letale;
- Aviz pentru operațiuni de import/export cu arme și muniții (armurieri);
- Aviz pentru efectuarea transportului de arme și muniții;
- Permis de transfer al armelor letale din România către un stat membru al Uniunii Europene;
- Permis de transfer al armelor/munițiilor letale din România către un stat membru al Uniunii Europene (armurieri);
- Autorizație de transfer fără acord prealabil a armelor și munițiilor letale din România către un stat membru al Uniunii Europene;
- Autorizație deținere, producere, preparare, transportare, comercializare și folosire materii explozive;
- Autorizație pentru depozitarea materiilor explozive;
- Autorizație pentru transferul explozivilor;
- Cerere aviz pentru executarea jocurilor de artificii;
- Licență de funcționare firmă de protecție și pază;
- Cerere avizare lucrări care implică închiderea și/sau crearea de restricții pentru circulația pe drumurile publice a vehiculelor și/sau a pietonilor;
- Solicitare pentru însoțirea transportului agabaritic cu echipaje de poliție rutieră;
- Declarație pentru reprezentanții legali ai operatorilor economici în vederea obținerii licenței de organizare a jocurilor de noroc.