Înmatriculări


ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR

PROGRAMARE ONLINE GHISEU INMATRICULARI

 

I. TRANSFERUL unui autovehicul inmatriculat in Romania

Actele necesare:

 • Fisa de inmatriculare   (dactilografiata sau tehnoredactata) vizata de adminstratia financiara la vanzator si cumparator, semnata de propietar si in cazul societatilor, semnatura si stampila. Pentru vanzator se poate prezenta si certificatul de atestare fiscala. Nota: Daca exista Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport vizat la administratia financiara la vanzator si cumparator nu mai este necesara Fisa de inmatriculare.
 • Chitanta contravaloare talon (37 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau in numerar la ghiseu, Trezoreria Deva sau prin mandat postal  ( Detalii privind modalitatea de plata… )
 • Cartea de identitate a vehiculului+ 1 exemplar in copie
 • Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport Descarca formular  
 • Certificatul de inmatriculare vechi cu inspectia tehnica valabila
 • Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor
 • Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu (40 lei numere la rand, 85 lei numere preferentiale) ( Detalii privind modalitatea de plata… )
 • Cerere tip de inmatriculare
 • Copie dupa asigurarea obligatorie, efectul legii R.C.A, pe noul propietar
 • In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate deleagatia si copie CI/BI delegat
 • Placutele de inmatriculare vechi daca se solicita eliberarea unor placute noi
 • Pastrarea numarului se face inainte de inmatricularea pe noul proprietar cu o taxa de 30 lei achitata la ghiseu

II. INMATRICULAREA unui autovehicul NOU

Actele necesare:

 • Fisa de inmatriculare  (dactilografiata sau tehnoredactata) vizata de administratia financiara, semnata de propietar si in cazul societatilor semnatura si stampila.
 • Chitanta contravaloare talon (37 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau in numerar la ghiseu, Trezoreria Deva sau prin mandat postal ( Detalii privind modalitatea de plata… ).
 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare la R.A.R.+ 1 exemplar in copie.
 • Factura fiscala de cumparare a vehicului + 1 exemplar in copie
 • Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor
 • Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu (40 lei numere la rand, 85 lei numere preferentiale) ( Detalii privind modalitatea de plata… )
 • Cerere tip de inmatriculare:
 • Copie dupa asigurarea obligatorie ,efectul legii R.C.A
 • In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat

III. INMATRICULAREA unui autovehicul uzat importat

Actele necesare:

 • Fisa de inmatriculare  (dactilografiata sau tehnoredactata) vizata de administratia financiara, semnata de propietar si in cazul societatilor semnatura si stampila.
 • Chitanta contravaloare talon (37 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau in numerar la ghiseu, Trezoreria Deva sau prin mandat postal ( Detalii privind modalitatea de plata… ).
 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare la R.A.R.+ 1 exemplar in copie.
 • Actul de vanzare-cumparare in original si copie;
 • Inspectie tehnica valabila
 • Certificat de autenticitate eliberat de RAR in perioada de valabilitate
 • Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor
 • Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu (40 lei numere la rand, 85 lei numere preferentiale) ( Detalii privind modalitatea de plata… )
 • Cerere tip de inmatriculare:
 • Copie dupa asigurarea obligatorie, efectul legii R.C.A, pe noul propietar
 • In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat
 • Documentele de înmatriculare eliberate de autoritătile străine în original precum si placutele de inmatriculare straine cu care a intrat autovehiculul in tara

PIERDEREA certificatului de inmatriculare

Actele necesare:

 • Reclamatie de pierdere a certificatului de inmatriculare   Descarca formular
 • Cerere de eliberare a duplicatului de certificat de inmatriculare
 • Chitanta contravaloare talon (37 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau in numerar la ghiseu, Trezoreria Deva sau prin mandat postal ( Detalii privind modalitatea de plata… ).
 • Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor
 • Cartea de identitate a vehiculului + 1 exemplar in copie
 • Copie asigurare obligatorie
 • In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat

RADIEREA din circulatie a vehiculelor

Actele necesare:

 • Certificatul si placutele cu numarul de inmatriculare
 • Cartea de identitate a vehiculului + 1exemplar copie
 • Fisa de inmatriculare  cu viza administratiei financiare competente sau certificat de atestare fiscala
 • Cerere de radiere tip,completata de cel care solicita radierea Descarca formular
 • Copie act de identitate in cazul persoanelor fizice iar in cazul firmelor copie dupa C.U.I., delegatie stampilata si semnata, copie act de identitate delegat
 • Documentul pe baza caruia se solicita radierea:
  • 1. casarea:adeverinta dezmembrare
  • 2. radiere la cerere:adeverinta de la primarie ca vehiculul nu este abandonat pe domeniul public
  • 3. export: documentul care sa ateste exportul vehiculului (factura, contract, etc.)

AUTORIZAȚII PROVIZORII

Pentru definitivarea documentelor in vederea inmatricularii vehiculelor se pot atribui autorizatii provizorii de circulatie pe o perioada de maxim 90 zile.

 • Chitanta contravaloare autorizatie provizorie de circulatie (13 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau in numerar la ghiseu, Trezoreria Deva sau prin mandat postal ( Detalii privind modalitatea de plata… ).
 • Documentele de inmatriculare a vehiculului;
 • Actul de vanzare-cumparare in original si copie;
 • Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor
 • Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu (40 lei) ( Detalii privind modalitatea de plata… );
 • Cerere tip de pentru numere provizorii:  Descarca formular
 • Copie dupa asigurarea obligatorie, efectul legii R.C.A
 • In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat

 

NOTA: Dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare se elibereaza in doua ore de la depunerea actelor, certificatul de inmatriculare se tipareste la D.R.P.C.I.V. Bucuresti de unde se expediaza la titular prin posta.

Documentele se depun personal sau cu procura notariala.