Legislație


LEGISLAȚIE

Instituția Prefectului este organizată și funcționează în baza Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului.

Hotărârea nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi  ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului.