Permise


PRESCHIMBARE PERMIS DE CONDUCERE

1.PRESCHIMBARE PERMIS DE CONDUCERE ROMANESC

Acte necesare:

 1. Permisul de conducere în original;
 2. Documentul de identitate al solicitantului in original si copie;
 3. Documente care sa facă dovada schimbării numelui;
 4. Fişa medicală-tip cu avizul medicului „Apt pentru conducerea vehiculelor”;
 5. Contravaloare permis de conducere (68 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau in numerar la ghișeu, Trezoreria Deva sau prin mandat poștal (Detalii privind modalitatea de plata… ).

OBSERVAȚIE: În situația în care se schimba domiciliul deținătorului permisului de conducere acesta se prezintă la ghișeu doar cu fișa deținătorului permisului de conducere și documentul de identitate în original și copie, cu condiția ca permisul sa fie eliberat SPCRPCIV Hunedoara, după data de 1 ianuarie 2009.

NOTA: Pentru preschimbarea permiselor de conducere nu este nevoie de avizul psihologic și dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează la depunerea actelor, permisul de conducere se tipărește la D.R.P.C.I.V. București de unde se expediază la titular prin posta.

 

2.PRESCHIMBARE PERMIS DE CONDUCERE STRAIN

Acte necesare:

 1. Permisul de conducere străin, în original și copie precum și traducerea legalizata în limba romana a acestuia sau documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului de conducere (în cazul în care documentul nu este întocmit în limba romana, se depune și traducerea legalizata în limba romana a acestuia);
 2. Documentul de identitate al solicitantului în original și copie :

– pașaportul și permisul de ședere temporara, certificate de înregistrare, în cazul cetățenilor străini;

– cartea de identitate provizorie, buletin sau cartea de identitate, în cazul cetățenilor români;

 1. În cazul în care se solicita o noua valabilitate administrativa se solicita documentul emis de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, încheiată cu concluzia  “ Apt medical”  ( original și copie);
 2. Contravaloare permis de conducere (68 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau în numerar la ghișeu, Trezoreria Deva sau prin mandat poștal ( Detalii privind modalitatea de plata… ).

NOTA: Permisele de conducere eliberate de autoritățile străine se vor preschimba după confirmarea autenticității lor de către statul emitent.

 

EXAMINAREA ÎN VEDEREA OBȚINERII PERMISULUI DE CONDUCERE

1.PENTRU OBȚINEREA PERMISULUI

Acte necesare:

 1. Cerere tip;
 2. Fisa școlarizare ;
 3. Documentul de identitate al solicitantului în original și copie;
 4. Contravaloare permis de conducere (68 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau în numerar la ghișeu, Trezoreria Deva sau prin mandat poștal ( Detalii privind modalitatea de plata… ).
 5. Permisul de conducere în original sau copie în situația adăugării de noi categorii;

 

2.PENTRU REDOBANDIREA PERMISULUI

Acte necesare:

 1. Cerere tip;
 2. Fisa școlarizare completata numai pe fata imprimatului cu datele personale ale solicitantului;
 3. Documentul de identitate al solicitantului în original și copie;
 4. Contravaloare permis de conducere (68 lei) achitata prin virament bancar, prin mijloace de plata online sau în numerar la ghișeu, Trezoreria Deva sau prin mandat poștal ( Detalii privind modalitatea de plata… ).
 5. Fişa medicală-tip cu avizul medicului „Apt pentru conducerea vehiculelor” din categoria sau subcategoria pentru care solicită examinarea;
 6. Certificat de cazier judiciar;
 7. Copia Hotărârii Judecătoreşti, rămasă definitivă;

OBSERVAȚIE: Persoanele care redobândesc permisul de conducere nu trebuie sa facă școala de șoferi, pentru categoriile deținute anterior anularii;

 

Programul pentru examinarea la proba teoretica este următorul:

                       Luni – Joi : 08,00 – 15,00

                        Vineri       : 08,00 – 13,00

Pentru reducerea timpului de așteptare recomandam prezentarea pe toată perioada programului, fiind mai aglomerat intre orele 8:00 – 12:00 și în zilele de luni și vineri.