Programul pentru școli


Hotărârea Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

Ordinul Prefectului nr.303/2017 privind numirea Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.640/2017

Contractele de achiziție publică

Măsuri educative în anul 2017