Protecția datelor cu caracter personal


PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

          Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a notificat la A.N.S.P.D.C.P. activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, scopul prelucrării fiind de soluţionarea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple temporare, paşapoartelor simple electronice de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple Hunedoara, primind numărul de înregistrare 4461 ca operator de date cu caracter personal.

         a. Nota_informare

        b. Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele a căror date cu caracter personal sunt prelucrate   

         c. Formulare tipizate