Protecția datelor cu caracter personal


Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Prelucrarea datelor cu caracter pesonal este reglementata de Legea nr.677/2001. Aceasta poate fi descarcata si consultata de la link-ul de mai jos. Pentru informatii complete accesati site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Legea nr.677/2001 

Cerere de acces la date personale

Ghid privind informarea cetățenilor cu privire la protecția datelor cu carater personal