SISOP – Sistemul de Soluționare a Problemelor cauzate de încălcarea legislației UE de către autoritățile administrației publice locale


SISOP – Sistemul de Soluționare a Problemelor

Este un sistem de soluționare a problemelor prin intermediul căruia orice persoană fizica/juridica sau instituție publică poate transmite o sesizare care privește o situație de încălcare a dreptului UE de către autoritățile  administrației publice locale.

Prin acest sistem, se dorește îmbunătățirea controlului  de legalitate al Prefectului în ceea ce privește implementarea corecta a legislației UE de către autoritățile administrației publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute și asigurarea transparenței și schimbului de informații cu cetățenii.

SISOP este susținut de o platforma electronică. Accesul la aceasta se realizează prin intermediul site-ului oficial al Ministerului Afacerilor Interne, la următoarea adresa  http://sisop.mai.gov.ro/sisop