Solicitare informații


Numele si prenumele persoanei din conducerea institutiei si ale functionarului public responsabili pentru accesul la informatiile de interes public -conform Ordinului Prefectului nr.2/04.01.2016:

 • Subprefectul judetului Hunedoara, persoana responsabila pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 din partea conducerii;
 • D-na Diana Roxana Fulop – manager public, functionar public responsabil cu difuzarea informatiilor publice.

Tel.4 0254-211850, 211851, 211439, Fax 0254-215010, 215099, E-mail:prefhd@prefecturahunedoara.ro, prefhd@yahoo.com, cancelarie@prefecturahunedoara.ro, petitie@prefecturahunedoara.ro, adresa paginii de internet www.prefecturahunedoara.ro

o Lista cuprinzand documentele de interes public:

 • Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Institutiei Prefectului – judetul Hunedoara, precum si a structurilor subordonate acesteia;
 • Structura organizatorica, atributiile serviciilor si compartimentelor din Institutia Prefectului – judetul Hunedoara, programul de functionare si programul de audiente;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Institutiei Prefectului – judetul Hunedoara, precum si ale responsabililor cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale institutiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • Programul de audiente al conducerii Institutiei Prefectului – judetul Hunedoara;
 • Programele si strategiile proprii;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri si cheltuieli al M.A.I. si bilantul contabil;
 • Materiale de sinteza din domeniul afacerilor europene;
 • Brosuri cu tematica specifica, pe linia afacerilor europene;
 • Comunicate de presa, buletine informative, documentare de presa, brosuri, pliante, afise, ghiduri, privind activitatile institutiei;
 • Materiale prezentate in cadrul conferintelor de presa;
 • Materiale privind desfasurarea unor campanii de informare publica;
 • Precizari sau puncte de vedere in legatura cu unele subiecte supuse atentiei mass-media;
 • Informatii privind organizarea procedurilor de achizitii publice la nivelul M.A.I., conform legislatiei in vigoare, mai putin cele referitoare la ofertele de pret si la cele clasificate, potrivit legii;
 • Contractele de achizitii publice, cu excetia celor clasificate;
 • Declaratii de avere si declaratii de interese;
 • Protocoale de cooperare incheiate cu autoritati si institutii publice, precum si cu organizatii neguvernamentale;
 • Informatii privind eliberarea apostilei de catre institutiile prefectului;

 

o Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Institutia Prefectului – judetul Hunedoara, potrivit legii:

 • Planuri de masuri, ordine si situatii referitoare la organizarea si executarea unor misiuni, aplicatii, exercitii de protectie si interventie in situatii de urgenta;
 • Ordinele de prefect cu caracter normativ;
 • Comisiile, comitetele, grupurile de lucru constituite la nivelul Institutiei Prefectului – judetul Hunedoara sau din care fac parte ca persoane desemnate angajati ai institutiei;
 • Protocoale/planuri de cooperare in domeniul situatiilor de urgenta;
 • Documente privind consolidarea reformelor in domeniul afacerilor interne;
 • Materiale pentru videoconferintele Primului-ministru sau ale conducerii M.A.I. cu prefectii;
 • Documente vizand organizarea si desfasurarea alegerilor locale, parlamentare si pentru presedintie, respectiv organizarea de referendumuri;
 • Informari privind actiunile desfasurate si evenimentele produse in judet;
 • Rapoarte ale colegiilor prefecturale;
 • Rapoarte de activitate ale compartimentelor de specialitate din cadrul institutiei prefectului;
 • Documente privitoare la gestionarea activitatii de resurse umane;
 • Documente privind pregatirea si perfectionarea personalului;
 • Informare anuala privind organizarea si desfasurarea, activitatii de primire si solutionare a petitiilor, precum si de primire a cetatenilor in audienta;
 • Raspunsuri la petitii si memorii;
 • Buletinul Informativ;
 • Conceptii de comunicare publica cu prilejul organizarii si desfasurarii unor evenimente importante;
 • Documentatii privind desfasurarea campaniilor de informare la nivelul M.A.I.;
 • Raspunsuri la solicitarile formulate in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.

Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative, care se pot descarca de aici:

Model de cerere de informatii de interes public

Informatiile de interes public pot fi solicitate si comunicate si in format electronic, la una din adresele de mai jos:

 • prefhd@prefecturahunedoara.ro, prefhd@yahoo.com
 • cancelarie@prefecturahunedoara.ro (Cancelarie Prefect)
 • petitie@prefecturahunedoara.ro

Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:

a) 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata in acest termen;

b) 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;

c) 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);

d) 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului;

 

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat , aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)

Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)

Persoana ce se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor institutiei publice pentru aplicarea prevederilor legii.

In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se considera lezat intermen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative, mentionandu-se si sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat.

Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 la nivelul fiecarei institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.